Praktyki i staże

Energa Wytwarzanie S.A. to spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Energa, prowadząca działalność w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz świadcząca usługi systemowe. Spółka zarządza największą w kraju przepływową Elektrownią Wodną we Włocławku, 44 małymi elektrowniami wodnymi zlokalizowanymi głównie w północnej Polsce oraz Elektrownią Szczytowo-Pompową w Żydowie. Dodatkowo Energa Wytwarzanie SA dysponuje potencjałem wytwórczym czterech farm wiatrowych oraz dwóch elektrowni fotowoltaicznych.

 

PRAKTYKI STUDENCKIE

Umożliwiamy nabycie praktycznych umiejętności studentom studiującym na kierunkach technicznych zbieżnych z naszą podstawową działalnością.
Praktyki  skierowane są do studentów I i II stopnia studiów technicznych, którzy wiążą karierę zawodową z energetyką lub których tematyka prac dyplomowych związana jest z energetyką.\


Dlaczego warto wziąć udział w naszych praktykach?
•    zapoznasz się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa energetycznego,
•    poznasz obiekty i urządzenia energetyczne,
•    poznasz zasady bezpiecznej pracy w energetyce,
•    sprawdzisz swoje predyspozycje do pracy w określonym obszarze,
•    otrzymasz zadania do samodzielnej realizacji,
•    rozwiniesz  zawodowy potencjał.

Nasze oczekiwania wobec kandydatów:
•    preferowany kierunek studiów: hydrotechnika, budownictwo, budownictwo wodne,
     elektrotechnika, energetyka, mechanika, mechatronika,
•    chęć zdobywania wiedzy,
•    umiejętność analizowania problemów, szukania i rekomendowania rozwiązań,
•    preferowane posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych SEP,
•    znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, preferowana znajomość AutoCada,
•    wysoka kultura osobista,
•    zdolności komunikacyjne. 

Praktyki odbywają się w następujących obszarach:
•    Wydział Małych Elektrowni Wodnych (MEW),
•    Wydział Elektrownia Włocławek,
•    Wydział Elektrownia Żydowo,
•    Wydział Elektrowni Wiatrowych,
•    Wydział Realizacji Modernizacji i Remontów.
 
Miejsce i czas trwania praktyki:
•    praktyki odbywają się we Włocławku, Żydowie, Olsztynie, Słupsku, Straszynie i Pruszczu
     Gdańskim,
•    trwają średnio 4 tygodnie w miesiącach czerwiec, lipiec lub sierpień.
 
Kiedy i jak aplikować?
•    prześlij CV oraz podanie o przyjęcie na praktykę na adres: ,
•    dołącz program praktyk udostępniony przez uczelnię, na której studiujesz,
•    wpisz numer referencyjny: BL/P/2018/miejsce praktyki,
•    wpisując numer referencyjny, koniecznie umieść nazwę miejscowości w której chcesz
     odbyć praktykę,
•    na Twoje zgłoszenie czekamy do 15 kwietnia 2018r.


W przypadku większej ilości zgłoszeń niż liczba miejsc przewidziana dla praktykantów, Spółka zastrzega sobie możliwość odbycia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.

Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ENERGA Wytwarzanie SA z siedzibą w Gdańsku pod adresem Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
  2. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji.
  3. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny
  4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowana o ich usunięcie.

Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych.”

Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w Grupie Energa procesów rekrutacyjnych.”