Energa Serwis Sp. z o.o.

Tel.: (29) 766 31 63
Fax: (29) 766 31 64

http://www.energaserwis.pl

Władze

Łukasz Chrostowski - Prezes Zarządu

Ewa Waszkiewicz-Sznyter - Wiceprezes Zarządu

Działalność firmy

ENERGA Serwis prowadzi działalność z zakresu:

  • prac serwisowo – remontowych dla elektrowni oraz elektrociepłowni
  • prac dla ciepłownictwa
  • prac modernizacyjnych i inwestycyjnych - sprawowanie funkcji inżyniera kontraktu
  • diagnostyki
  • prac warsztatowych i obróbczych

Dodatkowo ENERGA Serwis posiada laboratorium mające status Punktu Legalizacyjnego, będące certyfikowanym przedstawicielem firm Kamstrup, Santech i Landis&Gyr, które jako jedyne i pierwsze w kraju otrzymało Europejski Medal Business Centre Club. Z usług Naszego Punktu Legalizacyjnego korzysta wiele przedsiębiorstw ciepłowniczych, mi.in.  w: Jastrzębiu Zdroju, Tarnowie, Białymstoku, Włocławku, Olsztynie, Ostrołęce oraz Spółdzielni Mieszkaniowych w Ostrołęce, Warszawie, Ełku, Piszu i Olsztynie.
 

Historia

ENERGA Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce funkcjonuje na rynku energetycznym od 15 kwietnia 2011 roku. Spółka powstała w wyniku wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z firmy ENERGA OPEC sp. z o.o.. Dynamiczny rozwój Spółki odzwierciedla przejęcie, w styczniu 2012 roku, od ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. - Wydziału Utrzymania Ruchu, funkcjonalnie związanego z usługami remontowymi w energetyce oraz pozyskała z rynku lokalnego najlepszych specjalistów związanych z branżą energetyczną. W 2013 roku struktury Spółki zostały rozbudowane o pracowników Pionu Usług Serwisowych wydzielonych z ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. oraz ENERGA Elektrociepłownia Kalisz S.A. – obecnie działających jako ENERGA Serwis Oddział Elbląg i Oddział Kalisz.