Władze

Zarząd  ENERGA Wytwarzanie SA  kieruje całością funkcjonowania przedsiębiorstwa spółki.

Jako Podmiot wiodący wraz z Linią Biznesową Wytwarzania realizuje strategię i politykę  działalności spółki, między innymi w oparciu o umowę o współpracy w Grupie ENERGA.

W skład Zarządu ENERGA Wytwarzanie wchodzą:

Piotr Meler

Prezes Zarządu ENERGA Wytwarzanie SA

Adam Galanek

Wiceprezes Zarządu ENERGA Wytwarzanie SA

Krzysztof Kurt

Wiceprezes Zarządu ENERGA Wytwarzanie SA

Mariusz Wojciech Gajda

Wiceprezes Zarządu ENERGA Wytwarzanie SA

RADA NADZORCZA ENERGA WYTWARZANIE SA

Przewodnicząca Krystyna Urbańska
Wiceprzewodniczący Marian Szajna
Sekretarz Andrzej Denis
Członek Jerzy Barzowski
 

Członek

 

Robert Harasimiuk
Członek Witold Kąkol
Członek Zbigniew Kulewicz
Członek  Joanna Łuszcz-Włodek
Członek

Agnieszka Żyro